Защо лаят кучетата?

Кучетата лаят – това е нещо нормално. То е част от тяхната естествена комуникация и поведение. Кучетата могат да лаят по основателни и уместни причини – например, защото непознат доближава къщата Ви, защото чуват странен шум, а също и за да събират овцете в стадото. На всички ни се иска кучето у дома да бъде куче-пазач и да ни предупреждава за необичайни неща. Да, но кучетата много пъти лаят и по други, не толкова съществени причини. Те могат да бъдат наистина много и да предизвикват постоянния лай на кучето, който, наясно сме, може да бъде доста изнервящ.

Какви са причините да лае кучето Ви?

Сигнализиране и предупреждение
Този лай обикновено бива насърчаван от стопаните. Те искат кучето да бди за опасности и при наличието на евентуални такива – да съобщава. Нещо, което трябва да знаете за предупредителният лай е, че той става все по-бърз и интензивен с опитите на неканените гости да се доближат. Агресивното лаене е по-ниско и често съпроводено с ръмжене. Важно е да умеете да различавате предупредителния лай. Така ще Ви бъде по-лесно да разпознавате, кога имате основание да огледате какво се случва около дома Ви, и кога животното просто е отегчено или ядосано.

Внимание
Кучетата обичат общуването и търсят внимание. Този лай е особено характерен за малките кученца, които непрестанно търсят вниманието на хората около себе си. Трябва да имате нещо предвид – колкото повече игнорирате този лай, толкова по-настоятелен ще става той. И още нещо – не е добре да го пренебрегвате! Не бива да нехаете за щастието на своя любимец. Малко милване и нежности ще зарадват животното, а ще разведри и Вас самите.

Игра и вълнение
Ще го разпознаете по това, че лаят е кратък и остър. С куче у дома ще го чувате много често, особено имате по-игриво пале вкъщи. До него се стига, например когато кучето се развълнува твърде много от играта.

Отегчение
Да, дори това е причина за джафкането у дома. Отегченият лай е отдушник за енергията, която животното е натрупало, но не може да изразходи. Освен това, лаят на кучето често предизвиква някаква ответна реакция в средата, някаква промяна. Например, появявате се Вие с въпроса „Какво пък сега?“. Дори това стига на животното да остане доволно от постигнатото – това е начинът му да Ви подскаже, че се нуждае от разведряване, от някаква интересна задача или работа, която да върши.

Самоидентификация
Този лай чувате, когато Ви се струва, сякаш кучето Ви отговаря на останалите себеподобни в квартала, включвайки се в общия лай. Това е начинът му да съобщи на останалите „Аз съм тук“.

Стряскане
Както нашата реакция на стряскането е подскачане и вик, то нормалният начин на кучето да отреагира в подобна ситуация, е лай. Той може да се появи при внезапен и по-силен шум или пък някакво движение. Както при лая за предупреждение, добре би било ако умеете да контролирате и този тип лаене бързо.

И сами виждате, че причините за кучешкия лай са много. Да разпознавате различните видове обаче няма да е толкова сложно, ако сте наблюдателни и съпричастни спрямо животното.
И ако Ви се прииска да чуете щастливият, възторжен лай на своето куче, то можете да постигнете целта си просто с порция „Equilibrio“!

Facebook Коментари